บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลโท อำพน ชูประทุม พลโท อำพน ชูประทุม (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 195
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,911 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 22 สิงหาคม 2495
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การอบรมและสัมมนา ::
สถานที่ติดต่อ :: 51/24   ถนน ทหาร   ซอย   แขวง/ตำบล ถนนนครไชยศรี   เขต/อำเภอ เขตดุสิต   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10300
อาชีพ :: นายทหารนอกราชการ / ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกำลังพล กองทัพบก
รองเลขาธิการสมาคมซอฟท์บอลสมัครเล่น แห่งประเทศไทย 2 สมัย พ.ศ. 2533 -2536
ผู้ช่วยเลขาธิการประจำคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2550
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการดำเนินงานของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2550
อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา การดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2550
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
เหรียญราชการชายแดน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.