บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายตวง อันทะไชย นายตวง อันทะไชย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 046
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 9,364 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 24 ธันวาคม 2505
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษามหาบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิิ์ บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
สถานที่ติดต่อ :: 346 หมู่ 7 หมู่บ้านเปลือย   ถนน   ซอย   แขวง/ตำบล ต.รอบเมือง   เขต/อำเภอ เมืองร้อยเอ็ด   จังหวัด ร้อยเอ็ด   รหัสไปรษณีย์ 45000
อาชีพ :: สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาชีพ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาชีพ พ.ศ. 2551
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาชีพ พ.ศ. 2554
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการไร้สถานะในประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติ วุฒิสภา
ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และคุ้มครองผู้บริโภค
ประธานคณะกรรมการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ พรป.กกต. พ.ศ. ...
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.