บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 055
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,091 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 26 กุมภาพันธ์ 2497
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยการทัพอากาศ
การป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ :: 171 สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ (สายงานกิจการพิเศษ) กองบัญชาการกองทัพอากาศ   ถนน พหลโยธิน   ซอย   แขวง/ตำบล สนามบิน   เขต/อำเภอ เขตดอนเมือง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10210
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้บังคับการกองบิน 21 กองพลบินที่ 2 พ.ศ. 2539
รองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ พ.ศ. 2545
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ พ.ศ. 2547
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. 2550
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายกิจการพลเรือน พ.ศ. 2553
รองเสนาธิการทหารอากาศ สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ พ.ศ. 2554
หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พ.ศ. 2555
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ สายงานกิจการพิเศษ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.