บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายธำรง ทัศนาญชลี นายธำรง ทัศนาญชลี (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 060
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,633 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 4 กันยายน 2489
คุณวุฒิ :: แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญด้านเวชกรรม จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา
ประกาศนียบัตรชั้นสูง Postgraduate Training in Psychiatry and Forensic Psychiatry University of London
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
อนุมัติบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญ สุขภาพจิตชุมชน แพทยสภา
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
นักบริหารระดับสูง
นักบริหารการแพทย์ และสาธารณสุขระดับสูง
สถานที่ติดต่อ :: 100/23 หมู่บ้านมณียา   ถนน ถ.รัตนาธิเบศร์   ซอย ซ.ท่าอิฐ   แขวง/ตำบล ต.ไทรม้า   เขต/อำเภอ เมืองนนทบุรี   จังหวัด นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 11000
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้อำนวยการกองประสานการปฏิบัติการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด
กรรมการการแพทย์ คณะกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการบริหาร สำนักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
เลขาธิการสหพันธ์สุขภาพจิต และจิตเวชศาสตร์ แห่งอาเซียน
กรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

รามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญลูกเสือสดุดี
เหรียญกาชาดสมนาคุณ

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.