บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 069
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,870 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 13 มิถุนายน 2499
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทอ) โรงเรียนนายเรืออากาศ
การอบรมและสัมมนา :: โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงบิน
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
วิทยาลัยการทัพอากาศ
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: เสนาธิการโรงเรียนนายเรืออากาศ
รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ
รองเจ้ากรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร
รองผู้บัญชาการ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ พ.ศ. 2557
หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.