บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 056
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5,480 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

เรื่องแนะนำ (เรื่องแนะนำ) เรื่อง การกำหนดแผนภูมิจากตำราพิชัยสงครามของซุนวู (Sun Tzu Framework) เปรียบเทียบกับแผนภูมิการบริหารของ ดร.เฮ็นรี ซี บาร์ทเลทท์ (Henry C Bartlett Framework)
doc เมื่อเวลา 20:41 น. วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

พลเรือตรี ธราธร      ขจิตสุวรรณ (ยศในขณะนั้น)

ผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำ  กองเรือยุทธการ

นักศึกษา วปอ.  หลักสูตร วปอ.  รุ่นที่ ๕๒

เอกสารแนบ : file_1415713273.doc


Share

เรื่องแนะนำ (เรื่องแนะนำ) Environmental & Industrail Legislative Board
doc เมื่อเวลา 11:36 น. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ เลขานุการคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ขอเสนอ Environment Master Plan ผลงานของนาย สมภพ พูนทรัพย์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินงาน (พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ ) สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เอกสารแนบ : file_1415594980.pdf


Share

 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.