บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 226
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 79 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 22 ตุลาคม 2501
คุณวุฒิ :: นิดิศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาโท สถาบันศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
วุฒิบัตรหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
สถานที่ติดต่อ :: 20/67   ถนน รัชดาภิเษก   ซอย เสือใหญ่อุทิศ   แขวง/ตำบล จันทรเกษม   เขต/อำเภอ เขตจตุจักร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10900
อาชีพ :: นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :: นายกสมาคมผู้ผลิตสบู่ไทย ผลิตภัณฑ์ในบ้านเรือนและส่วนบุคคล
อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
อนุกรรมการฝ่ายต่างประเทศ เนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์
คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย กกร.
คณะกรรมการแห่งชาติสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการด้านสตรี ในคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.