บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 218
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 11 ครั้ง
นับตั้งแต่ 26 กันยายน 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกวุฒิสภา

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 15 มกราคม 2496
คุณวุฒิ ::
การอบรมและสัมมนา ::
อาชีพ :: นักการเมือง
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาควิชาการ ปี 2551-2554
สมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคเอกชน ปี 2554-2557
รองประธานวุฒิสภา คนที่1 ปี 2555-2557
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่1 ปี 2557-2562
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ::
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.