บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 170
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 6,764 ครั้ง
นับตั้งแต่ 26 กันยายน 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 15 มกราคม 2496
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)
การบริหารการเงินขั้นสูง
กฎหมายปกครอง
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
สถานที่ติดต่อ :: 71/32   ถนน ถ.บรมราชชนนี   ซอย ซ.บรมราชชนนี 15   แขวง/ตำบล แขวงอรุณอัมรินทร์   เขต/อำเภอ เขตบางกอกน้อย   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10700
อาชีพ :: นักกฎหมาย
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาการ พ.ศ. 2551-54
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคเอกชน พ.ศ. 2554-57
ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พ.ศ. 2551
กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พ.ศ. 2555-57
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.