บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 168
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,440 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 25 เมษายน 2501
คุณวุฒิ :: วิทยาการจัดการบัณฑิต วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต City University of Seattle
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหาร
Director Accreditation Program
Director Certification Program
สถานที่ติดต่อ :: 99   ถนน เฉลิมเขตร์ 4   ซอย   แขวง/ตำบล วัดเทพศิรินทร์   เขต/อำเภอ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10100
อาชีพ :: นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริษัท พริซึม โซลูชั่นส์
ที่ปรึกษาสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.