บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเอก สุชาติ หนองบัว พลเอก สุชาติ หนองบัว (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 165
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,559 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 24 มิถุนายน 2498
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ความมั่นคงศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
การอบรมและสัมมนา :: โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
สถานที่ติดต่อ :: 122/142 หมู่บ้านชื่นกมลนิเวศน์ 5   ถนน รามอินทรา   ซอย รามอินทรา 60   แขวง/ตำบล คันนายาว   เขต/อำเภอ เขตคันนายาว   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10230
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: หัวหน้าแผนกกรมกำลังพลทหารบก
ผู้อำนวยการกอง กรมกำลังพลทหารบก
รองเจ้ากรมกำลังพลทหารบก
เจ้ากรมกำลังพลทหารบก
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกำลังพล
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญจักรมาลา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.