บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 179
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,615 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 1 กุมภาพันธ์ 2490
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมและสัมมนา :: โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (สบส.) ชุดที่ 57
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
สถานที่ติดต่อ :: 89/1   ถนน วัดชัยมงคล   ซอย   แขวง/ตำบล ปากน้ำ   เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ   จังหวัด สมุทรปราการ   รหัสไปรษณีย์ 10270
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เจ้ากรมพลาธิการทหารบก พ.ศ. 2542
เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารบก พ.ศ. 2543
เสนาธิการทหารบก พ.ศ. 2548
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษากองทัพบก พ.ศ. 2549
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ตุลาการศาลทหารกลาง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญชัยสมรภูมิ
เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.