บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 050
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,679 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 13 ธันวาคม 2497
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) วิศวกรรมไฟฟ้า โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 21
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ
นิรภัยการบิน
นักบินลองเครื่อง
นายทหารยุทธการ ระดับฝูงบิน
สถานที่ติดต่อ :: สำนักงานรองปลัดกระทรวงกลาโหม   ถนน สนามไชย   ซอย   แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ เขตพระนคร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10200
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายยุทธการ
รองเสนาธิการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.