บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 201
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 53 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 13 กันยายน 2500
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.)
Director Certification Program (DCP)
Audit Committee Program (ACP)
สถานที่ติดต่อ :: สำนักงบประมาณ   ถนน พระราม 6   ซอย อารีย์สัมพันธ์   แขวง/ตำบล สามเสนใน   เขต/อำเภอ เขตพญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10400
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: คณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551- 2554
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 พ.ศ. 2554
คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริษัท สายการบินนกแอร์ (จำกัด) มหาชน พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 -2557 พ.ศ. 2555 -2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.