บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายสมพล เกียรติไพบูลย์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 153
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5,743 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 11 กรกฎาคม 2483
คุณวุฒิ :: เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Master of Arts Fairleigh Dickinson University
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
สถาบันวิทยาลัยตลาดทุน (วตท.)
สถานที่ติดต่อ :: 313   ถนน สีลม   ซอย   แขวง/ตำบล สีลม   เขต/อำเภอ เขตบางรัก   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10500
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2539
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552
กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2556
กรรมการในคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พ.ศ. 2556
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.