บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 149
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,173 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 9 กรกฎาคม 2502
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยปารีส 2
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมและสัมมนา :: ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
นิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
สถานที่ติดต่อ :: 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   ถนน จันทร์   ซอย   แขวง/ตำบล พระบรมมหาราชวัง   เขต/อำเภอ เขตพระนคร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10200
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาคีสมาชิก ราชบัณฑิตยสถาน
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ 2550
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 10
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
ตติยดิเรกคุณาภรณ์ ( ต.ภ. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.