บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสมชาย แสวงการ นายสมชาย แสวงการ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 150
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,168 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 12 เมษายน 2505
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การอบรมและสัมมนา :: การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
การบริหารจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.)
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)
การบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
สถานที่ติดต่อ :: 111/162 หมู่บ้านคอนโดบ้านสวนสุโขทัย   ถนน นครไชยศรี   ซอย   แขวง/ตำบล ดุสิต   เขต/อำเภอ เขตดุสิต   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10300
อาชีพ :: สมาชิกวุฒิสภา
ประสบการณ์ :: ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-51
สมาชิกรัฐสภา สรรหาภาควิชาชีพ พ.ศ. 2554
นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย 2 สมัย พ.ศ. 2546-2548 ,2548-2549
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 31 กรกฎาคม 2557 - ปัจจุบัน
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551-2554
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554-2557
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเอ็นเอ็นเรดิโอ จำกัด และผู้อำนวยการวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
บรรณาธิการข่าว สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 อสมท.
กรรมการมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.