บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 151
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,527 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 2 มกราคม 2490
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Arts Teaching Eastern Oregon College
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
นักปกครองระดับสูง (นปส.)
นายอำเภอ
ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม (บ.ย.ส.)
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (ปปร.)
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ (ปศส.)
สถานที่ติดต่อ :: 30/12 หมู่ที่ 11 หมู่บ้านพฤกษชาติ   ถนน รามคำแหง 118 แยก 30   ซอย พฤกษชาติ 30   แขวง/ตำบล สะพานสูง   เขต/อำเภอ เขตสะพานสูง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10240
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ / สมาชิกวุฒิสภา
ประสบการณ์ :: ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พ.ศ. 2545
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2547
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2548
กรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) พ.ศ. 2550
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาครัฐ พ.ศ. 2551-54
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.