บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 148
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,805 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 23 ตุลาคม 2483
คุณวุฒิ :: บัญชีบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Bussiness Administration State University of New York at Buffaio
Doctor of Philosophy การเงิน State University of New York at Buffaio
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง (สวปอ.มส.)
Program For Management Development (PMD)
Senior Executive Program (SEP)
ผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)
สถานที่ติดต่อ :: 21 หมู่บ้านนวธานี   ถนน เสรีไทย   ซอย 4   แขวง/ตำบล คันนายาว   เขต/อำเภอ เขตคันนายาว   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10230
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ/สมาชิกวุฒิสภา
ประสบการณ์ :: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2540
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2539-2543
รองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง วุฒิสภา
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2539-2540
ที่ปรึกษาประธานรัฐสภา พ.ศ. 2548-2549
ประธานสมาคมธนาคารไทย พ.ศ. 2536-2538
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2536-2540
กรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2538-2539
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2554-2557
ที่ปรึกษาสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549-2554
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.