บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 139
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,806 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 3 พฤศจิกายน 2491
คุณวุฒิ :: เศรษฐศาสตรบัณฑิต ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บริหารธุรกิจ University of South Australia
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
สถาบันวิจัยการตลาดทุนหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
นักบริหารระดับสูง (นบส.)
สถานที่ติดต่อ :: 60/1   ถนน เพชรเกษม ซอย 48   ซอย ร่วมพัฒนา 3   แขวง/ตำบล บางหว้า   เขต/อำเภอ เขตภาษีเจริญ   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10160
อาชีพ :: ข้าราชการบำานาญ / ดำรงตำแหน่งในองค์กรมหาชน (รัฐวิสาหกิจ)
ประสบการณ์ :: นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ( 2สมัย) พ.ศ. 2551-2555
นายกสมาคมชาวบุรีรัมย์ (6 สมัย) พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน
ประธานกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก.พ.ร.(ด้านบริหารธุรกิจ)
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
กรรมการธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
กรรมการในคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
กรรมการในคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.