บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 163
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,778 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 28 เมษายน 2491
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science Textile Technology University of Leeds
พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
Director Certification Program
International Advanced Management Program
สถานที่ติดต่อ :: 367   ถนน วิภาวดีรังสิต   ซอย อมรพันธ์ 4   แขวง/ตำบล ลาดยาว   เขต/อำเภอ เขตจตุจักร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10900
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ / กรรมการอิสระบริษัทมหาชน
ประสบการณ์ :: เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรรมการอิสระบริษัทมหาชน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.