บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นางเสาวณี สุวรรณชีพ นางเสาวณี สุวรรณชีพ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 178
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 5,951 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 10 มีนาคม 2486
คุณวุฒิ :: พาณิชยศาสตรบัณฑิต สถิติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science University of Kentucky
การอบรมและสัมมนา :: diploma in EDP systems analysis and Design
Management Development Program
Advanced Management Program
Director Certification Program (DPC)
สถานที่ติดต่อ :: 284   ถนน พหลโยธิน   ซอย พหลโยธิน 24   แขวง/ตำบล แขวงจอมพล   เขต/อำเภอ เขตจตุจักร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10900
อาชีพ :: พนักงานองค์การของรัฐ
ประสบการณ์ :: ผู้ช่วยผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่ปรึกษา/ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ที่ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย
รองประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.