บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 135
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,347 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 26 พฤษภาคม 2499
คุณวุฒิ :: ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหาร American Coastline University
ประกาศนียบัตรหลักสูตรสังคมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: Director Accreditation Program (DAP)
สถานที่ติดต่อ :: 408/71 บมจ.ศิครินทร์   ถนน พหลโยธิน   ซอย   แขวง/ตำบล สามเสนใน   เขต/อำเภอ เขตพญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10400
อาชีพ :: กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
ประสบการณ์ :: กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า
กรรมการบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท Millcon Steel PLC.
กรรมการมูลนิธิมีชัย-คุณหญิงอัมพร ฤชุพันธ์
เลขานุการและกรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีฯ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.