บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 082
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,834 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 8 กรกฎาคม 2499
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ :: สำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (2) กองบัญชาการกองทัพบก   ถนน ราชดำเนินนอก   ซอย   แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ เขตพระนคร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10200
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: ปฏิบัติราชการสนามชายแดน พ.ศ. 2524-ปัจจุบัน
ปฏิบัติราชการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 43 โครงการ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ปฏิบัติงานรักษาความมั่นคงภายในตามแผนงาน กอ.รมน. ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ
ศึกษาดูงานต่างประเทศในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยาในประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ลาว เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไต้หวัน เป็นต้น
แม่ทัพภาคที่ 3
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก สังกัด กองทัพบก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.