บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 081
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,965 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 20 กุมภาพันธ์ 2495
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Business Administration บริหารธุรกิจ (MBA) Utah State University
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การจัดการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การอบรมและสัมมนา :: Certificate in Advanced Management Program (AMP)
การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารชั้นสูง
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
สถานที่ติดต่อ :: 91/34   ถนน วัฒนานิเวศน์ 4 แยก 3   ซอย วัฒนานิเวศน์ 4   แขวง/ตำบล สามเสนนอก   เขต/อำเภอ เขตห้วยขวาง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10310
อาชีพ :: นักธุรกิจ
ประสบการณ์ :: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ. 2546- 2554
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.