บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายประมุท สูตะบุตร นายประมุท สูตะบุตร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 080
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,507 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 21 มิถุนายน 2483
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง-บริหารการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์-การปกครอง มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย
เศรษฐศาสตรบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียใต้
การอบรมและสัมมนา :: วุฒิบัตรการทหาร ความมั่นคงของชาติ เศรษฐกิจ การเมือง และการปกครอง
วุฒิบัตรเทคนิคการไกล่เกลี่ย-ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ผู้พิพากษาสมทบ
สถานที่ติดต่อ :: 91   ถนน พหลโยธิน   ซอย พหลโยธิน 34   แขวง/ตำบล เสนานิคม   เขต/อำเภอ เขตจตุจักร   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10900
อาชีพ :: ผู้พิพากษา
ประสบการณ์ :: สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2520 - 2528
ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2504
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2520
ผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ พ.ศ. 2546
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.