บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 079
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,904 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 11 กรกฎาคม 2501
คุณวุฒิ :: Doctor of Philosophy Management Science University of North Texas
Master of Business Administration University of Evansville
Master of Science Engineering Management University of Evansville
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมและสัมมนา :: ผู้นำ
การบริหารสถาบันศึกษา
การเพิ่มความสามารถการแข่งขัน
สถานที่ติดต่อ :: 99/254 หมู่บ้านเศรษฐสิริ   ถนน เสรีไทย   ซอย   แขวง/ตำบล คันนายาว   เขต/อำเภอ เขตคันนายาว   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10230
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
รองอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วิศวกร
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.