บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายพรศักดิ์ เจียรณัย นายพรศักดิ์ เจียรณัย (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 090
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,443 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 14 พฤษภาคม 2497
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: โรงเรียนนายอำเภอ
ฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
โรงเรียนนักปกครองระดับสูง
การพัฒนาความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืน
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
สถานที่ติดต่อ :: 163/42 หมู่ 5 หมู่บ้านวิลล่าแคลิฟอเนีย   ถนน ติวานนท์   ซอย   แขวง/ตำบล บางกระดี   เขต/อำเภอ เมืองปทุมธานี   จังหวัด ปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์ 12000
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พ.ศ. 2552-2554
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554-2555
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2555-2557
ที่ปรึกษากรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระประจำวุฒิสภา พ.ศ. 2543-2549
ที่ปรึกษากรรมาธิการคณะกรรมาธิการการปกครอง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549-2550
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.