บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 085
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,937 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 3 มีนาคม 2495
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมและสัมมนา :: ผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง
สถานที่ติดต่อ :: 203 หมู่ 16   ถนน พระราม 6   ซอย พิบูลวัฒนา 1   แขวง/ตำบล สามเสนใน   เขต/อำเภอ เขตพญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10400
อาชีพ :: ข้าราชการอัยการ
ประสบการณ์ :: รองอัยการสูงสุด พ.ศ. 2556
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีอาญา พ.ศ. 2554
อธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2552
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง พ.ศ. 2548
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครองนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.