บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 086
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 6,084 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 18 กันยายน 2501
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์สำหรับผู้นำภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
วิทยาลัยตลาดทุน
ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCOT
สถานที่ติดต่อ :: 216/43.49 อาคารแอล พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 12   ถนน นางลิ้นจี่   ซอย   แขวง/ตำบล ช่องนนทรีย์   เขต/อำเภอ เขตยานนาวา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10120
อาชีพ :: เจ้าของกิจการผู้ผลิตกลุ่มอาหารและอาหารทะเลแช่แข็งส่งออก อาหารกระป๋องสำเร็จรูป (ปลาทูน่า)
ประสบการณ์ :: นายกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวลส แอนด์ โก ยูนิเวอร์ส จำกัด และ 4 โรงงานในเครือ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีแวลู จำกัด (มหาชน) และ 4 โรงงานในเครือ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ( ป.ม. )
ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ( ท.ช. )
เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ( บ.ภ. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.