บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ศาสตราจารย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 106
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,676 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 27 เมษายน 2491
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Science McMaster University, Ontario, Canada
Master of Science University of Pennsylvania , USA
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Kansai University
วุฒิบัตรการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เวชปฏิบัติทั่วไป แพทยสภา
อนุมัติบัตรการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เวชศาสตร์ป้องกัน แพทยสภา
อนุมัติบัตรการประกอบวิชาชีพเวชกรรม เวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.)
สถานที่ติดต่อ :: 251/251 หมู่ 3 หมู่บ้านสัมมากร   ถนน รามคำแหง   ซอย รามคำแหง 112   แขวง/ตำบล สะพานสูง   เขต/อำเภอ เขตสะพานสูง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10240
อาชีพ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ :: คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542 -2550
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2542 - 2552
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประธานคณะกรรมการด้านการวิจัยระบบอุดมศึกษา
กรรมการสภากาชาดไทย
ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
กรรมการองค์การเภสัชกรรม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ( จ.ภ. )

เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.