บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 093
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,436 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 20 เมษายน 2488
คุณวุฒิ :: รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การบริหารงานตำรวจชั้นสูง
การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน (PDI)
Director Accreditation Program (DAP)
Director Certification Program (DCP)
Audit Committee Program (ACP)
Chartered Director Class (CDC)
สถานที่ติดต่อ :: 5/24 หมู่บ้านคฤหาสน์ทายาท   ถนน ติวานนท์   ซอย   แขวง/ตำบล บ้านใหม่   เขต/อำเภอ ปากเกร็ด   จังหวัด นนทบุรี   รหัสไปรษณีย์ 11120
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: เลขานุการกรมตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 1 และภาค 7
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
กรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ตร.)
สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
กรรมาธิการและรองประธานที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน วุฒิสภา พ.ศ. 2554
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว พ.ศ. 2554
ประธาน คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์อุตสาหกรรมท่องเที่ยว พ.ศ. 2554
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการจริยธรรม พ.ศ. 2556
ประธาน คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว พ.ศ. 2557
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อสรรหาสมาชิกวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งกรรมาธิการสามัญประจำวุฒิสภา พ.ศ. 2557
สมาชิกวุฒิสภา ภาคอื่นๆ พ.ศ. 2554
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ต.จ.ว. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.