บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 103
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 4,750 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 15 เมษายน 2501
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย กฎหมาย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิต
นิติศาสตรมหาบัณฑิต กฎหมายเอกชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Master of Laws Temple University
การอบรมและสัมมนา :: การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)
สถานที่ติดต่อ :: 69/550   ถนน   ซอย นวมินทร์ 155   แขวง/ตำบล นวลจันทร์   เขต/อำเภอ เขตบึงกุ่ม   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10230
อาชีพ :: ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ประสบการณ์ :: เลขาธิการประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2549
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2552
อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลาง พ.ศ. 2554 - 2556
อาจารย์ผู้บรรยายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
อาจารย์พิเศษวิชา กฎหมายพยานชั้นสูง หลักสูตรปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.