บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายพีระศักดิ์  พอจิต นายพีระศักดิ์ พอจิต อุตรดิตถ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 096
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 11,954 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

รายการ Photo Gallery

ID ชื่อเรื่อง วันที่ จำนวนภาพ
1 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดอุตรดิตถ์ 13 มีนาคม 2558 4
2 เป็นหัวหน้าคณะนำสมาชิกสนช. ผู้บริหาร ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เดินทางไปโครงการสนช.พบประชาชน ณ จังหวัดนราธิวาส 7 มีนาคม 2558 6
3 เปิดงานเสวนาเชิงวิชาการ “บทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ” ณ ห้องประชุมสนามกีฬา จ.พระนครศรีอยุธยา 27 กุมภาพันธ์ 2558 2
4 เปิดโครงการ และปาฐกถาพิเศษ “การสัมมนาวิชาการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ ห้องพี.ซี.คอนแกรนด์ชั่น โรงแรม พี.ซี. พาเลซ จังหวัดสกลนคร 20 กุมภาพันธ์ 2558 4
5 รับหนังสือคัดค้านกฎหมายประกันสังคม จากนางสาววิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉัตท์แรงงานไทย (คสรท.) และคณะ ณ หน้าอาคารรัฐสภา 1 29 มกราคม 2558 3
6 เป็นประธานเปิดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน(มุสลิม) ณ ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ 20 มกราคม 2558 6
7 ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและผู้บริหารสภาผู้แทนราษฎรและข้าราชการสำนักงานประธานวุฒิสภา เข้ารับพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒๕๕๘ 5 มกราคม 2558 8
8 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตากธัมม์ ตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” ณ วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 2 มกราคม 2558 6
9 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องกันหนาวให้แก่ราษฎร ณ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 มกราคม 2558 4
10 เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคืนความสุขให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ และมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา และ อบต.ม่วงเจ็ดต้น จังหวัดอุตรดิตถ์ 30 ธันวาคม 2557 6
11 เป็นประธานและร่วม “โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน” ณ จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดบึงกาฬ 27 ธันวาคม 2557 4
12 ร่วมพิธีและรับมอบข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการปฏิรูปภาคเกษตรกรรม เรื่อง “สภาเกษตรกรแห่งชาติกับการปฏิรูปภาคเกษตรที่ยั่งยืน” 25 ธันวาคม 2557 8
13 ร่วมงานพระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ หน้าตึกรัฐสภา 10 ธันวาคม 2557 6
14 ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 7 ธันวาคม 2557 4
15 โครงการสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะ รีเจนท์ ชะอําบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี 29 พฤศจิกายน 2557 6
16 ร่วมให้การรับรอง ฯพณฯ นายขิ่น อ่อง มิ้นต์ ประธานสภาชาติพันธุ์ ณ อาคารรัฐสภา 2 24 พฤศจิกายน 2557 4
17 ให้สัมภาษณ์ TV รัฐสภา หัวข้อ "ร่างข้อบังคับประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ออกอากาศทางช่อง 11 ณ อาคารสโมสรใหญ่ 21 พฤศจิกายน 2557 2
18 ร่วมกับคณะที่ปรึกษาฯ บริจาคเงินให้แก่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ณ กองพันทหารราบที่ 1 รักษาพระองค์ 17 พฤศจิกายน 2557 3
19 บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับข้อแนะนำในการปฏิบัติงานตาม ROAD MAP ระยะที่ 2 ของคณะ (คสช.) ณ กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 2 จังหวัดเชียงราย 14 พฤศจิกายน 2557 7
20 ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ 5 ธันวาคม 2557 ในนาม "สภานิติบัญญัติแห่งชาติ" พ.ศ. 2557 5 พฤศจิกายน 2557 3
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.