บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์ พลเอกภาณุวัชร นาควงษม์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 105
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,160 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 18 พฤษภาคม 2499
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางรัฐประศาสนศาตร์ การบริหารโครงการและนโยบาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
ผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการพลังงาน
วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
สถานที่ติดต่อ :: 67/151 หมู่ 1 หมู่บ้านชวนชื่นบางเขน   ถนน แจ้งวัฒนะ   ซอย   แขวง/ตำบล ทุ่งสองห้อง   เขต/อำเภอ เขตหลักสี่   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10210
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: ด้านการพัฒนาประเทศตามแนวพระราชดำริ
ด้านความมั่นคงชายแดน
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการอนุรักษ์และพัมนาศิลปวัฒนธรรม
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ด้านจิตวิทยามวลชน
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายกิจการพลเรือน
รองเสนาธิการทหารบก สังกัด กองทัพบก
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
เหรียญราชการชายแดน
เหรียญราชรุจิทอง

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.