บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายภาณุ อุทัยรัตน์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 136
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 12 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 22 กุมภาพันธ์ 2499
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: โรงเรียนนายอำเภอ
นักปกครองระดับสูง
การป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ :: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแด นภาคใต้ ชั้น 3 อาคาร 20 ทำเนียบรัฐบาล   ถนน   ซอย   แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ เขตดุสิต   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10300
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ระดับ 10 กระทรวงมหาดไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2548-2551
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2551-2552
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2552-2553
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553-2554
เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พ.ศ. 2554
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ (ระดับ 11) พ.ศ. 2555
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านกิจการพิเศษ พ.ศ. 2556
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.