บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 184
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,889 ครั้ง
นับตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน 2558

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 25 กรกฎาคม 2499
คุณวุฒิ :: เตรียมทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร
โรงเรียนนายเรือเยอรมนี
รัฐศาสตรบัณฑิต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต การปกครองสาธารณะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง
การทัพเรือ
เสนาธิการทหารเรือ
การทัพเรือสหรัฐ (NCC)
Surface Warfare
สถานที่ติดต่อ :: เสนาธิการทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ วังนันทอุทยาน   ถนน ถ.อิสรภาพ   ซอย   แขวง/ตำบล แขวงบ้านช่างหล่อ   เขต/อำเภอ เขตบางกอกน้อย   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10700
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: ผู้บังคับการเรือหลวงอุดมเดช พ.ศ. 2531-2532
ผู้บังคับการเรือหลวงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2533
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำสิงคโปร์ พ.ศ. 2549-2551
เจ้ากรมสื่อสารทหารเรือ พ.ศ. 2552
เจ้ากรมยุทธการทหารเรือ พ.ศ. 2553-2555
ผู้ช่วยเสนาธิการทหารเรือฝ่ายยุทธการ พ.ศ. 2556
รองเสนาธิการทหารเรือ พ.ศ. 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญพิทักษ์เสรีชน
เหรียญราชการชายแดน
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.