บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 100
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,177 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 10 สิงหาคม 2491
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิศวกรรม (ช่างอากาศ) โรงเรียนนายเรืออากาศ
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
สถานที่ติดต่อ :: 50/41   ถนน ลำลูกกา   ซอย 3/5   แขวง/ตำบล สาดสวาย   เขต/อำเภอ ลำลูกกา   จังหวัด ปทุมธานี   รหัสไปรษณีย์ 12150
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: ผู้บังคับฝูงบิน 231 กองบิน 23 พ.ศ. 2526
ผู้บังคับการกองบิน 21 กองพลบินที่ 2 พ.ศ. 2536
ผู้บัญชาการกองพลบินที่ 2 พ.ศ. 2536
เลขานุการกองทัพอากาศ พ.ศ. 2538
เจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ พ.ศ. 2539
เจ้ากรมกำลังพลพลทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2541
ผู้บัญชาโรงเรียนนายเรืออากาศ พ.ศ. 2543
ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ พ.ศ. 2539
ตุลการศาลทหารกลาง พ.ศ. 2545
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ
กรรมการข้าราชการทหาร พ.ศ. 2552
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 5
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.