บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเอก องอาจ   พงษ์ศักดิ์ พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ กาญจนบุรี (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 181
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,040 ครั้ง
นับตั้งแต่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 1 พฤษภาคม 2496
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต การทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ :: 155 หมู่ 2   ถนน   ซอย   แขวง/ตำบล บ้านใหม่   เขต/อำเภอ ท่าม่วง   จังหวัด กาญจนบุรี   รหัสไปรษณีย์ 71000
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9
เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 1
ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 1
รองแม่ทัพภาคที่ 1
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.