บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายนรนิติ เศรษฐบุตร นายนรนิติ เศรษฐบุตร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 066
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,003 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 16 พฤศจิกายน 2484
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Diploma (Sovietology) Sovietology University of Fribourg
M.A.(Diplomacy and World Affairs) Diplomacy and World Affairs Occidental College
M.A. (Russian Studies) Government (Russian Studies) Columbia University
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ Royal Roads University
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
Salzburg seminar
Salzburg seminar
สถานที่ติดต่อ :: 236/11 หมู่บ้านสหกรณ์ครูไทย   ถนน ถ.สรณคมน์   ซอย ซ.สรณคมน์ 14   แขวง/ตำบล แขวงสีกัน   เขต/อำเภอ เขตดอนเมือง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10210
อาชีพ :: อาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ :: ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
สมาชิกวุฒิสภา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.