บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
รองศาสตราจารย์นิเวศน์ นันทจิต รองศาสตราจารย์นิเวศน์ นันทจิต (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 073
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,824 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 11 สิงหาคม 2492
คุณวุฒิ :: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพแพทย์ อายุรศาสตร์ แพทยสภา
อนุบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อายุรศาสตร์ แพทยสภา
การอบรมและสัมมนา :: ทางโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
โครงการพัฒนานักบริหาร
การบริหารจัดการ
ภาวะผู้นำ
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงสุด (พบสส.)
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สถานที่ติดต่อ :: 239 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ถนน ห้วยแก้ว   ซอย   แขวง/ตำบล สุเทพ   เขต/อำเภอ เมืองเชียงใหม่   จังหวัด เชียงใหม่   รหัสไปรษณีย์ 50200
อาชีพ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ :: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2529-2531
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2537-2541
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พ.ศ. 2541-2545
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2549-2555
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2555-ปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.