บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 088
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 1,242 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 13 ตุลาคม 2499
คุณวุฒิ :: ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) ภาษาฝรั่งเศส จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยิมดี) การบริหารงานบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
Ph.D. Political Science Northern Illinois University
การอบรมและสัมมนา :: International Network on Strategic Philanthropy
IPMA-HR International Training
GRIPS National Graduate Institute for Policy Studies
World Congress on Human resource management
Capability Review
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา
UFHRD Conference
สถานที่ติดต่อ :: 99/10   ถนน ลาดพร้าว   ซอย ลาดพร้าว 18   แขวง/ตำบล   เขต/อำเภอ เขตลาดพร้าว   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10900
อาชีพ :: รับราชการ
ประสบการณ์ :: คณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการเทศบาลและเมืองพัทยา
คณะอนุกรรมการ อ.ก.ม.วิสามัญการสรรหาและพัฒนาทบวงมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.