บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 070
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 2,990 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 22 ธันวาคม 2494
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมและสัมมนา :: นายอำเภอ
นักปกครองระดับสูง
ฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน
ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง
สถานที่ติดต่อ :: 217/2   ถนน สุขุมวิท 4   ซอย สมาหาร   แขวง/ตำบล คลองเตย   เขต/อำเภอ เขตคลองเตย   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10110
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ กระทรวงมหาดไทย
ประสบการณ์ :: นายอำเภอ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
ผู้อำนวยการสำนัก
รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญจักรพรรดิมาลา
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.