บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ปทุมธานี (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 068
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,471 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2558

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 16 กันยายน 2483
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต การปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต Political Science Western Michigan University
การอบรมและสัมมนา :: นักปกครองระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง
สถานที่ติดต่อ :: 4/3   ถนน สามเสน   ซอย สามเสน 24   แขวง/ตำบล นครไชยศรี   เขต/อำเภอ เขตดุสิต   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10300
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ / สมาชิกวุฒิสภา
ประสบการณ์ :: อธิการวิทยาลัยการปกครอง
รองอธิบดีกรมการปกครอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และจังหวัดปทุมธานี
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2543-2549
สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2557
อุปนายกสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม วุฒิสภา พ.ศ. 2554-2555
อุปนายกสมาคมข้าราชการบำนาญมหาดไทย
อุปนายกสมาคมสันนิบาตสมาคมแห่งประเทศไทย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

เหรียญราชการชายแดน
เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.