บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 069
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,142 ครั้ง
นับตั้งแต่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 14 ตุลาคม 2498
คุณวุฒิ :: โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 14
วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 25
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Webster University
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
Asia-Pacific Center for Security Studies
Border Security and Protection
กำกับดูแลผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
สถานที่ติดต่อ :: 32   ถนน ประดิพัทธ์   ซอย ประดิพัทธ์ 2   แขวง/ตำบล สามเสนใน   เขต/อำเภอ เขตพญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10400
อาชีพ :: รับราชการทหาร
ประสบการณ์ :: เสนาธิการหน่วยข่าวกรองทางทหาร
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กลาโหม
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.