บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายมณเฑียร บุญตัน นายมณเฑียร บุญตัน (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 107
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 3,021 ครั้ง
นับตั้งแต่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 2 พฤษภาคม 2508
คุณวุฒิ :: ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Bachelor of Arts Honor (Music) St. Olaf College, Minnesota
Master of Arts Music Theory and composition with minor in Speech and Communication University of Minnesota
การอบรมและสัมมนา ::
สถานที่ติดต่อ :: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 85/1-3   ถนน ดินแดง   ซอย บุญอยู่   แขวง/ตำบล สามเสนใน   เขต/อำเภอ เขตพญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10400
อาชีพ :: นักวิชาการอิสระ/อดีตสมาชิกวุฒิสภาสรรหาภาคอื่น ปี 2551, 2554
ประสบการณ์ :: นายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
รองประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
กรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ แห่งสหประชาชาติ
กรรมการมูลนิธิราชสุดา ในพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรรมการมูลนิธิศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรรมการบริหารสหภาพคนตาบอดโลก (World Blind Union)
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคอื่น พ.ศ. 2551-2554
สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคอื่น พ.ศ. 2554-2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ประถมาภรณ์ช้างเผือก ( ป.ช. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.