บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 109
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 9,392 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 9 พฤษภาคม 2486
คุณวุฒิ :: รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การอบรมและสัมมนา :: นายอำเภอ (นอ.)
นักปกครองระดับสูง (นปส.)
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.)
สถานที่ติดต่อ :: 250/645 หมู่บ้านกรีนวิลล์   ถนน พุทธมณฑลสาย 2   ซอย 32   แขวง/ตำบล ศาลาธรรมสพน์   เขต/อำเภอ เขตทวีวัฒนา   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10170
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2543 -2545
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (กถ.)
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) พ.ศ. 2545 - 2549 ,2550 -2553
กรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) พ.ศ. 2550 - 2553
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ต.จ.ว. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.