บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 109
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 6,253 ครั้ง
นับตั้งแต่ 19 สิงหาคม 2557

เรื่องแนะนำ (เรื่องแนะนำ) คำขอแปรญัตติร่าง พรบ.การรับมรดก
doc เมื่อเวลา 21:24 น. วันที่ 19 มกราคม 2558

สำเนาคำขอแปรญัตติ ร่างพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. .... 

เอกสารแนบ : file_1421677474.pdf


Share     1065 Vews | 0 Comments
Guest
 

คำขอแปรญัตติร่าง พรบ.การจัดสรรที่ดิน
doc เมื่อเวลา 21:32 น. วันที่ 19 มกราคม 2558

คำขอแปรญัตติร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

เอกสารแนบ : file_1421677973.pdf


Share     1036 Vews | 0 Comments
Guest
 

 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.