บล็อกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
Members of the National Legislative Assembly blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐสภา
search
นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 005
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 6,688 ครั้ง
นับตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2557

ข้อมูลประวัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

Share

ประวัติ

วัน เดือน ปีเกิด :: 3 เมษายน 2482
คุณวุฒิ :: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า อิมพีเรียลคอลเลจ ,ลอนดอน
Doctor of Philosophy วิศวกรรมไฟฟ้า อิมพีเรียลคอลเลจ ,ลอนดอน
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโตไก , โตเกียว
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมและสัมมนา :: การป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ :: 81/7   ถนน ถ.สุทธิสาร   ซอย ซ.อินทามระ 40   แขวง/ตำบล แขวงดินแดง   เขต/อำเภอ เขตดินแดง   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10400
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรรมการและประธานกรรมการธุรกิจไอซีที สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน)
ที่ปรึกษา โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (ตามมติครม.)
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.