บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกล้านรงค์ จันทิก นายกล้านรงค์ จันทิก (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย


เชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 004
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 388 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูลประวัติ

Share
วัน เดือน ปีเกิด :: 18 กันยายน 2486
คุณวุฒิ :: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมและสัมมนา :: วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถานที่ติดต่อ :: 45/1   ถนน ถ.พหลโยธิน   ซอย ซ.อารีสัมพันธ์ 3   แขวง/ตำบล แขวงสามเสนใน   เขต/อำเภอ เขตพญาไท   จังหวัด กรุงเทพมหานคร   รหัสไปรษณีย์ 10400
อาชีพ :: ข้าราชการบำนาญ
ประสบการณ์ :: สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
เลขาธิการคณะกรรมการปปช. พ.ศ. 2543
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2547
กรรมาธิการสืบสวนและศึกษาปัญหาทุจริตวุฒิสภา พ.ศ. 2547-2548
กรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2549
คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ พ.ศ. 2550
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :: มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก ( ม.ป.ช. )
มหาวชิรมงกุฎ ( ม.ว.ม. )
ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ( ต.จ.ว. )


สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 028315888-9 โทรสาร. 028315889
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.