บล็อกสมาชิกวุฒิสภา
Members of the Senate blog
ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน

ลืมรหัสผ่านคลิ้กที่นี่
  หน้าหลัก เว็บไซต์วุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภา รัฐสภา
search
นายกิตติ วะสีนนท์ นายกิตติ วะสีนนท์ (ปัจจุบัน)  
หน้าหลัก ประวัติและผลงาน บทความ Photo Gallery ติดต่อ

เชื่อมโยงข้อมูลประวัติและผลงาน

ข้อมูลประวัติ

รายการเนื้อหา

folder วิดีโอมัลติมีเดีย
folder บทความน่ารู้เกี่ยวกับวุฒิสภาไทย
folder ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม
folder ผลงานของคณะกรรมาธิการ
folder ความรู้เกี่ยวกับการเมืองไทย

Photo Galleryเชื่อมโยงเว็บไซต์


webmail SENATOR 009
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม 10,558 ครั้ง
นับตั้งแต่ 13 สิงหาคม 2557

บทสัมภาษณ์โดย IPU TV ในหัวเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน
doc เมื่อเวลา 17:45 น. วันที่ 10 กรกฎาคม 2561

บทสัมภาษณ์โดย IPU TV ในหัวเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG)

บทสัมภาษณ์จาก IPU TV จัดทำโดย Inter-Parliamentary Union 
Inter-Parliamentary Union จัดขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1889 จัดตั้งขึ้นเพื่อปกป้องและสืบสาน
ความเป็นประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกัน โดยมีสมาชิกเข้าร่วมทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่
ความเท่าเทียมกันและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดียิ่งขึ้น

โดยในบทสัมภาษณ์นี้จะถามเกี่ยวกับ แนวคิดเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในประเทศไทย

บทสัมภาษณ์
Question: Start SDG in case of How Thailand the house island actually
 planning or working to achieve the SDG goal.

 Answer :The sustainable development goals is on top of Thailand's agenda since its beginning off course we worked on the Millennium in DMV and then when the SDG was launched it happened at Thailand was selected the chairman of poop 77 in New York which it emphasized the cooperation at South level which means that among developing countries and we managed to put SDGs on top of G77 agenda as well we in Thailand were blessed by the most period and beloved late King Bhumibol sufficiency economic philosophy which emphasized moderation reasonableness prudence along with the condition on knowledge and ethics we have used that in doing including business of your in our living Alex so to say and we managed at least to make everybody in Thailand happy. We have three steps survival self-reliance and then sustainability. So it happens to be a good idea and good model that we can share with others of course others have that one model and have that one freaking and last year we did a lot of seminar and getting together to exchange view experience and ideas.


ขอบคุณวิดิโอจาก IPU TV 4/4/2017
เว็ปไซต์หลักขององค์กร  https://ipu.org/
แชแนลยูทูปขององค์กร https://www.youtube.com/channel/UCNaOmHwetySNJif1IfPXvOAShare
 
สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร 0 2244 1500
เลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 | ศูนย์บริการ (Call Center) โทร. 022441777-8 โทรสาร. 022441779
© 2007 Senate Thailand. Allright reserved.